De Eisleck Trail in Luxemburg - groepsreis

De Eisleck Trail in Luxemburg - groepsreis


Pittig en afwisselend. Van 5/08 tot en met 11/08.

Corsica: de GR20

Corsica: de GR20


Het meest uitdagende en spectaculaire GR-pad van Europa. Vertrek op eigen houtje.

De Portugese Minho

De Portugese Minho


Samen met andere gezinnen vertrekken op 10/08.
Ook op eigen houtje. Ideaal voor kinderen!

Noorwegen - Huttentocht in Jotunheimen

Noorwegen - Huttentocht in Jotunheimen


Wanneer de natuur roept...

Italië - In de schaduw van de Gran Paradiso

Italië - In de schaduw van de Gran Paradiso


Pittige groepsreis naar de bergen. Van 23/07 tot en met 1/08.

Slowakije - Bergwandelen in de Mala Fatra en Tatras

Slowakije - Bergwandelen in de Mala Fatra en Tatras


Groepsreis van 6/08 tot en met 13/08

Portugal: de Rota Vicentina

Portugal: de Rota Vicentina


Kust en binnenland in het ontoeristische Alentejo. Op eigen houtje.

Zwitserland - Via Alpina, langs Eiger en Jungfrau

Zwitserland - Via Alpina, langs Eiger en Jungfrau


Stevige bergtocht langs drie impressionante bergen

Madagascar - Avontuurlijke wandelreis op een eiland van contrasten

Madagascar - Avontuurlijke wandelreis op een eiland van contrasten


Groepsreis van 1/10 tot en met 21/10 (afreis gegarandeerd)

Op goede voet!

Op goede voet!


Reizen organiseren vanuit passie en engagement. Hoe doen wij dat?

Disclaimer en privacybeleid

Deze website is eigendom van Anders Reizen / Ikaros cvba

Contactgegevens:

Anders Reizen / Ikaros cvba
Refugiestraat 15
3290 Diest (België)
Erkenningsnummer: 1431
Anders Reizen is aangesloten bij: het Garantiefonds Reizen o.v.v. Dobbelenberg - Metrologielaan 8 1130 Brussel BTW-nr: BE 0435.839.905

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Anders Reizen of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Anders Reizen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Anders Reizen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Anders Reizen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Anders Reizen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Anders Reizen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Anders Reizen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Anders Reizen hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer of, wanneer de gebruiker hiervoor toestemming gaf, om gebruikers op de hoogte te houden van productinformatie.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Anders Reizen, Refugiestraat 16 3290 Diest, privacy@andersreizen.be. Op die manier kan u ook aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang zodat we uw situatie kunnen herbekijken.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van vzw De Kalebas, die de reisbegeleiding van Anders Reizen groepsreizen verzorgt, en met uitzondering van de gevallen waarin het echt nodig is voor onze dienstverlening.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag Anders Reizen, Refugiestraat 16 3290 Diest, privacy@andersreizen.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Na identificatie wordt de kopie van uw identiteitsbewijs verwijderd van onze servers. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, of uw gegevens over te dragen via een gangbaar bestandsformaat.

Anders Reizen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals o.a. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langswaar u naar Andersreizen.be, Bootz.be of Missieformidabel.be gekomen bent. Dit maakt het ons mogelijk deze sites permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Lees in verband hiermee ook ons cookiebeleid.
Mocht u de indruk hebben dat uw privacyrechten geschonden zijn, informeer ons dan via privacy@andersreizen.be over de vermeende schending. U heeft natuurlijk het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Anders Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Gebruik van foto's

Wij respecteren jouw privacy en die van je reisgenoten. Gelieve daarom onderstaande richtlijnen door te nemen, indien je ons reisfoto's stuurt.

  • Je ingezonden beeldmateriaal getuigt van respect tegenover de natuur, de gemeenschap en de lokale bevolking.
  • Je hebt de foto’s of video’s zelf gemaakt of kreeg duidelijke toestemming van de auteur.
  • Je geeft toestemming aan Anders Reizen, Bootz en de andere organisaties van het Joker ViaVia Netwerk om de foto's en video's te gebruiken voor commerciële doeleinden (met of zonder copyrightvermelding), op o.a. andersreizen.be, sociale media, nieuwsbrieven, drukwerk...
  • Door je foto's in te zenden verklaar je dat alle personen die op de foto's herkenbaar afgebeeld zijn hun toestemming hiervoor gegeven hebben. 
  • Je kan een foto op eenvoudig verzoek laten verwijderen van onze website en indien mogelijk ook van onze social media kanalen.
  • De naam van de fotograaf wordt vermeld bij het vergroten van de foto’s op onze site. Tenzij je dit liever niet wenst.

Het gebruik van "cookies"

Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes informatie in de vorm van tekstbestanden, die op uw computer, tablet of smartphone geplaatst worden als u een website bezoekt. Ze bewaren info over uw surfgedrag op de website en gebruiken dit tijdens uw huidige sessie of een volgende bezoek aan dezelfde website.

Welke cookies gebruiken onze sites?

We gebruiken verschillende soorten cookies. Sommige plaatsen we zelf, andere zijn door externe partijen aangemaakt en worden door ons geplaatst. De gemeten gegevens worden altijd anoniem verwerkt en nooit doorgegeven aan derden. Lees alles over welke cookies we gebruiken en hoe u ze kan verwijderen of weigeren in ons cookiebeleid.

Profilering

Op onze sites worden remarketing cookies gebruikt voor RSLA en display retargeting via Google Adwords, tijdens bepaalde campagneperiodes. Zo kunnen we bepaalde groepen bezoekers een bepaalde advertentie tonen via Google of haar displaynetwerk, of – om overkill te voorkomen, net niét tonen.

Vervolgens is er de Facebook Pixel, een stuk code die men op een website plaatst om doelgroepen beter te leren kennen. Zo leren we hoe de doelgroepen onze website gebruiken en we kunnen conversies meten. We kunnen een nieuwe of vergelijkbare doelgroep aanmaken op basis van deze gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Laatste wijziging van deze pagina: 22/05/2018