Treinreizen: praktisch en klimaatvriendelijk

Treinreizen: praktisch en klimaatvriendelijk


Akke-akke-tuut-tuut: weg zijn wij!

Bubbelreizen in Europa

Bubbelreizen in Europa


Op eigen houtje en gerust op reis

Nieuwe bestemmingen op individuele basis

Nieuwe bestemmingen op individuele basis


Waar ben je nog nooit geweest?

Op goede voet!

Op goede voet!


Reizen organiseren vanuit passie en engagement. Hoe doen wij dat?

Groepsreizen

Groepsreizen


We dromen allemaal dat dit snel weer kan

We staan voor je klaar!

We staan voor je klaar!


Telefonisch zijn we bereikbaar op weekdagen van 10 tot 13 uur op 013 33 40 40.

Op reis met de hond

Op reis met de hond


Je trouwe viervoeter meenemen op een wandelreis, kan dat?

Opgelet! Deze verzekeringspolissen hebben betrekking op reizen die voor 6 januari 2020 geboekt werden. Vanaf die dag werden onze verzekeringspolissen gewijzigd.
 
Wie op 6 januari of later een reisverzekering afsluit, is verzekerd volgens deze fiche.
Wie nog voor 6 januari een reisverzekering afsloot, is verzekerd volgens onderstaande fiche.

Verzekeringsfiche
ALLIANZ Global Assistance REISVERZEKERINGEN

Via Anders Reizen / Bootz / Missie Formidabel kunnen bij boeking van een reis vrijblijvend de volgende reisverzekeringen worden afsloten (zie ook opmerking helemaal onderaan):

1. Een bijstandsverzekering 'Top Selection', met of zonder annulatiedekking
2. Een annulatieverzekering (zonder bijstand)
3. Uitbreiding van de bijstand voor de wagen
4. Een uitgebreide polis 'Top Selection Exclusieve garanties', d.w.z. met bijkomende garanties t.o.v. de gewone Top Selection.

 

1. Bijstandsverzekering ‘Top Selection’

(Lees hier de de volledige polis)

Premie

inclusief annulatiedekking (polis nr. 2075): € 6,5 per persoon per dag / € 16,25 per gezin* per dag
exclusief annulatiedekking (polis nr. 2077): € 2,9 per persoon per dag/ € 7,25 per gezin* per dag 

* Gezin: Minstens 3 personen. Zowel ouders met hun kinderen, als grootouders met hun kleinkinderen (zonder meereizende ouders). Nieuw samengestelde gezinnen waarbij de partners niet op hetzelfde adres wonen, komen niet in aanmerking. Elk van de partners kan afzonderlijk wel als gezin worden beschouwd met zijn of haar kinderen, indien ze minstens met 3 zijn.

Wat is gedekt?

Medische kosten in het buitenland: onbeperkt

Medische nabehandelingskosten in België: tot € 6.250 per persoon

Wij vergoeden uw medische nabehandelingskosten in België na een ongeval in het buitenland.

Repatriëring: onbeperkt

Wij organiseren en vergoeden alle kosten voor uw repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden. Wij regelen en vergoeden uw vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen: hospitalisatie of overlijden van een naaste, zware schade aan uw woning

Verlenging en/of verbetering van uw verblijf: max. 7 nachten

Indien u door ziekte, ongeval of overlijden uw verblijf dient te verlengen of te verbeteren, betalen wij u de extra hotelkosten en regelen wij uw terugkeer.

Opsporings- en reddingskosten: onbeperkt

Reisgoed: tot € 1.250

Vergoeding van uw reisgoed/bagage bij: • diefstal, beschadiging • verlies of laattijdige aflevering door het openbaar vervoer • kosten voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aflevering van het reisgoed door het openbaar vervoer (tot € 250). 

Bijstand aan de reiziger

Familiale bijstand in geval van hospitalisatie van een minderjarige of een alleenreizende • Verzending van geneesmiddelen, prothesen, bril en/of contactlenzen, vervangingsbagage • Vervanging van verloren identiteitsdocumenten • Voorschot tot € 2.500 bij onvoorziene uitgaven • U wordt in het buitenland gerechtelijk vervolgd omwille van een ongeval: dan vergoeden wij u tot € 1.250 per verzekerde persoon voor de erelonen van uw advocaat in het buitenland • Terugbetaling telefoonkosten tot € 125 naar Allianz Global Assistance en naar uw verzekeringstussenpersoon • Psychologische bijstand in geval van overlijden in het buitenland. 

Home Assistance

Bijstand bij zware schade aan uw woning • slotenmaker (kosten tot € 100) • inlichtingendienst • kinderoppas

Compensatiereis bij reisonderbreking: tot € 10.000 per persoon

Wie om dringende redenen zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en gerepatrieerd wordt, ontvangt een vergoeding in de vorm van een tegoed voor een volgende reis.

Kapitaal reisongevallen: tot € 12.500 per persoon

Vergoeding na ongeval in het buitenland bij: • overlijden • blijvende invaliditeit.
Belangrijk: bij een ongeval tengevolge van alpinisme-activiteiten is er geen kapitaalsuitkering voorzien.

Annulering van de reis: tot € 10.000 per persoon

Enkel bij polis 2075 inclusief annulatiedekking.

Terugbetaling van de annulatie- of wijzigingskosten in geval van: • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of een professionele vervanger • zwangerschap indien uw reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven • complicatie tijdens de zwangerschap • overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3de graad • echtscheiding of feitelijke scheiding • zware schade aan uw woning • ontslag • herexamen • immobilisatie van een privé voertuig ten gevolge van een pech die zich in de 5 dagen voor het vertrek naar de reisbestemming met de auto voordoet. • onmogelijkheid om de vereiste vaccins te ontvangen • diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering tot het land • oproeping voor een militaire of humanitaire missie • verdwijning of kidnapping • overlijden van uw kat of hond • onverwachte uitzetting uit uw huurwoning.

Wie mag mee annuleren: zie onder 2. Annulatieverzekering.

Aandachtspunten:

• Deze polis kan niet worden afgesloten voor reizen die slechts de reservatie van een transport of een fly & drive inhouden.

• De polis inclusief annulatiedekking (2075) kan enkel worden afgesloten op het moment van het tot stand komen van het reiscontract. De polis zonder annulatiedekking (2077) kan worden afgesloten tot de dag voor aanvang van de reis.

• De polis omvat een speciale clausule die repatriëring dekt bij letsel aan de onderste ledematen dat zich tijdens de reis heeft voorgedaan, waardoor wandelen niet meer mogelijk is en de reis daardoor niet kan worden verdergezet. Dit moet ter plaatse door een arts worden bevestigd.

• Alle niet-gemotoriseerde buitensporten zijn mee gedekt. Gemotoriseerde sporten (jetski, snowscooter,…) zijn niet gedekt, tenzij het voertuig wordt gebruikt niet voor de sport maar om zich te verplaatsen.  Deze motorsporten kunnen enkel worden gedekt middels de speciale polis ‘Exclusieve Garanties’.

• Vooraf bestaande ziektes zijn (zowel voor bijstand als annulatie) gedekt voor zover er binnen de 2 maanden voor afsluiten van de polis geen behandeling was of geen herziening van de behandeling heeft plaatsgevonden. Wenst u vooraf bestaande ziektes, zelfs indien niet gestabiliseerd, te verzekeren, dan kan dit middels de speciale polis ‘Exclusieve Garanties’ (zie verder).

• Bij de polis inclusief annulatiedekking (2075) is vervoer dat door de reiziger rechtstreeks werd geboekt, ter aanvulling van een landarrangement met Anders Reizen, mee verzekerd (mits voorlegging van een factuur of betalingsbewijs op het moment van annulatie).

• De dekking van de polis inclusief annulatiedekking (2075) vangt aan op het moment van het afsluiten ervan, en neemt een einde bij het beëindigen van de reis, behoudens garanties betreffende nazorg.

• De dekking van de polis exclusief annulatiedekking (2077) vangt aan bij de start van de reis, en neemt automatisch een einde bij het beëindigen van de reis, behoudens de nazorg die onder de dekking valt.

 

2. Annuleringsverzekering (zonder bijstand)

polis nr. 2074

(Lees hier de de volledige polis)

Premie

 4,75% van de totale reissom

Wat is gedekt?

Annulatie van de reis: tot € 10.000 per persoon

Terugbetaling van de annulatie- of wijzigingskosten in geval van: • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of een professionele vervanger • zwangerschap indien uw reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven • complicatie tijdens de zwangerschap • overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3de graad • echtscheiding of feitelijke scheiding • zware schade aan uw woning • ontslag • herexamen • immobilisatie van een privé voertuig ten gevolge van een pech die zich in de 5 dagen voor het vertrek naar de reisbestemming met de auto voordoet. • onmogelijkheid om de vereiste vaccins te ontvangen • diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering tot het land • oproeping voor een militaire of humanitaire missie • verdwijning of kidnapping • overlijden van uw kat of hond • onverwachte uitzetting uit uw huurwoning 

Compensatiereis bij reisonderbreking: tot € 10.000 per persoon

Wie om dringende redenen zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en gerepatrieerd wordt, ontvangt een vergoeding in de vorm van een tegoed voor een volgende reis.

Aandachtspunten:

• Deze polis kan enkel worden afgesloten op het moment van het tot stand komen van het reiscontract

• Vooraf bestaande ziektes zijn gedekt voor zover er binnen de 2 maanden voor afsluiten van de polis geen behandeling was of geen herziening van de behandeling heeft plaatsgevonden. Wenst u vooraf bestaande ziektes, zelfs indien niet gestabiliseerd, te verzekeren, dan kan dit middels de speciale polis ‘Exclusieve Garanties’ (zie verder).

• Vervoer dat door de reiziger rechtstreeks werd geboekt, ter aanvulling van een landarrangement met Anders Reizen, is bij deze polis nooit mee gedekt.

• De dekking vangt aan op het moment van het afsluiten van de polis, en neemt automatisch een einde bij het beëindigen van de reis, behoudens de nazorg die onder de dekking valt.

Wie mag mee annuleren?

Wanneer een reiziger moet annuleren wegens een voorwaarde gedekt door de polis, kunnen in bepaalde gevallen de medereizigers ook annuleren en hun kosten vergoed krijgen:

1. Wanneer er na het wegvallen van een reiziger minder dan 3 medereizigers overblijven (bij Exclusieve Garanties minder dan 6, zie verder), mogen zij mee annuleren mits zij eenzelfde type polis hebben afgesloten. Ze hoeven niet op het hetzelfde adres te wonen. Drie of meer overblijvende medereizigers daarentegen worden verondersteld de reis wel uit te voeren.

2. Wanneer een man/vrouw van een koppel annuleert, mag de partner mee annuleren. Indien er dan minder dan 3 medereizigers overblijven, gelden ook de voorwaarden van punt 1.

 

3.Uitbreiding Assistance wagen

Polis nr. 2078

(Lees hier de de volledige polis)

Premie

€ 1,75 per wagen per dag

Wat is gedekt?

• Pechverhelping en sleepdienst

• Repatriëring van het voertuig, de passagiers, het reisgoed en de huisdieren.

• Extra hotelnachten bij diefstal of herstelling ter plaatse.

• Verzending van wisselstukken.

• Voortzetting van de reis naar de bestemming.

• Terughalen van het achtergelaten voertuig.

• Juridische bijstand bij verkeersongeval: erelonen van advocaten (tot € 1.250) en voorschot voor strafrechtelijke borgsom (tot € 12.500).

• Stallingskosten (tot € 65).

• Vervangwagen

• Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd.

Aandachtspunten:

• Enkel mogelijk in combinatie met een Top Selection polis 2075 of 2077.

• Geldig op het Europees continent, in Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Middellandse Zee-eilanden. Niet geldig in Albanië en de voormalige GOS-staten.

• Het verzekerde voertuig mag maximaal 10 jaar oud zijn.

• De dekking vangt aan bij de start van de reis, en neemt automatisch een einde bij het beëindigen van de reis, behoudens de nazorg die onder de dekking valt. 

 

4. Top Selection met Exclusieve Garanties

polis nr. 2087

(Lees hier de de volledige polis)

Premie

7,8% van de totale reissom

Wat is gedekt?

Deze polis omvat dezelfde waarborgen als de Top Selection incl. annuleringsdekking, maar is uitgebreid met de volgende garanties:

• Dekking van vooraf bestaande ziektes voor annulering en bijstand, zelfs indien de ziekte niet is gestabiliseerd.

• Annulering van uw reis door zwangerschap via kunstmatige inseminatie.

• Mogelijkheid om een persoon naar keuze gelijk te stellen aan een verwante van de 2de graad (waardoor annulering gedekt wordt indien met deze persoon iets gebeurt). Belangrijk: de naam van deze persoon moet doorgegeven worden wanneer de polis wordt afgesloten.

• Bij annulering van een reiziger mogen max. 5 medereizigers mee annuleren, ongeacht de aard van hun onderlinge relatie (mits ze ook de polis Exclusieve Garanties hebben afgesloten).

• Dekking van gemotoriseerde sporten.

• Reisgoed- en bagageverzekering tot € 2.000 per verzekerde.

• Waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal zijn ook verzekerd.

• Tot € 400 voor de eerst noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw bagage.

 

Aandachtspunten:

• Deze polis kan niet worden afgesloten voor reizen die slechts de reservatie van een transport of een fly & drive inhouden.

• Vervoer dat door de reiziger rechtstreeks werd geboekt, ter aanvulling van een landarrangement met Anders Reizen, is bij deze polis nooit mee gedekt.

• De polis kan enkel worden afgesloten op het moment van het tot stand komen van het reiscontract.

• De polis omvat een speciale clausule die repatriëring dekt bij letsel aan de onderste ledematen dat zich tijdens de reis heeft voorgedaan, waardoor wandelen niet meer mogelijk is en de reis daardoor niet kan worden verdergezet. Dit moet ter plaatse door een arts worden bevestigd.

• De dekking vangt aan op het moment van het afsluiten van de polis, en neemt automatisch een einde bij het beëindigen van de reis, behoudens de nazorg die onder de dekking valt.

 

Verplichtingen van de verzekerde

1. Sancties bij niet-nakoming van van uw verplichtingen:

Indien u uw verplichtingen niet nakomt en er hierdoor een nadeel ontstaat voor Allianz Global Assistance kan deze haar prestatie verminderen met het door haar geleden nadeel.

Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op alle verzekeringsprestaties.

2. Algemene verplichtingen:

• De communicatie van schadegevallen Bijstand:

In geval van een mogelijk schadegeval onmiddellijk -na ontvangst van de dringende eerste medische hulp- Allianz Global Assistance contacteren en zich schikken naar haar instructies.

Elke hulpverlening, elke kost of elke dienstverlening geeft maar recht op een vergoeding indien het voorafgaandelijk akkoord werd gevraagd aan Allianz Global Assistance en Allianz Global Assistance hiervoor haar toestemming heeft gegeven door middel van de toekenning van een dossiernummer.

Alleen voor uw ambulante medische kosten waarvan het totaal bedrag minder is dan 250 EUR, dient u geen voorafgaandelijk akkoord van Allianz Global Assistance te hebben.

• De communicatie van schadegevallen Compensatiereis, Annulering, Reisgoed en Kapitaal Reisongevallen:

Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Global Assistance melden.

• Het verstrekken van nuttige inlichtingen:

Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

• Medische objectivering van lichamelijk letsel:

De ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch laten objectiveren.

• Kosten naar aanleiding van een lichamelijk letsel:

Zowel in het land van uw woonplaats als tijdens uw verblijf in het buitenland moet u de nodige maatregelen nemen om uw kosten te kunnen terugvorderen bij de sociale zekerheid en bij elke verzekeringsinstelling.

• Inlichtingen in geval van een lichamelijk letsel:

De nodige maatregelen nemen om Allianz Global Assistance de medische informatie in verband met de betrokken persoon te bezorgen. De geneesheren van Allianz Global Assistance bovendien toelaten de medische informatie in verband met de betrokken persoon in te winnen.

De door Allianz Global Assistance aangestelde geneesheer tevens toelaten de betrokken persoon te onderzoeken.

• Het bewijs van materiële schade:

Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden en van de gevolgen en van uw schade overmaken.

In geval van diefstal of vandalisme, onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.

Verder, zowel bij de aflevering als bij de ophaling van uw voertuig, steeds een gedetailleerd verslag op laten maken met betrekking tot de staat van uw voertuig indien dit door Allianz Global Assistance vervoerd of gerepatrieerd wordt om latere betwistingen uit te sluiten.

• De gevolgen van schadegevallen beperken:

Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.

• Omstandigheden voor de beoordeling van het risico door Allianz Global Assistance:

De verzekeringnemer is verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van dit contract, alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hem bekend zijn en die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door Allianz Global

Assistance.

• Andere verzekeringen:

Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico, dient u Allianz Global Assistance de waarborgen en de identiteit van de verzekeraars mee te delen.

 

3. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Annulering”:

Naast de algemene verplichtingen vermeld in vorig artikel, dient u uw reiscontract te annuleren zodra er een voorval is dat uw reis zou kunnen verhinderen, zodat de gevolgen van de annulering beperkt zouden blijven.

Tenslotte dient u de ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch te laten objectiveren voor de annulering.

 

4. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Reisgoed”:

• In geval van diefstal: onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de diefstal zich voordeed of door u werd vastgesteld, de inbraaksporen laten vaststellen, en het bewijs ervan aan Allianz Global Assistance leveren.

• In geval van diefstal in een hotel dient u ook onmiddellijk klacht neer te leggen bij de hoteldirectie, en het bewijs ervan aan Allianz Global Assistance leveren.

• In geval van totale of gedeeltelijke beschadiging: de bevoegde instantie of de verantwoordelijke onmiddellijk een geschreven verslag laten opmaken en het bewijs ervan aan Allianz Global Assistance te leveren.

• In geval van diefstal, niet-aflevering, laattijdige aflevering, totale of gedeeltelijke beschadiging, van voorwerpen vervoerd door een transportonderneming: de vervoerder onmiddellijk -en in elk geval binnen de termijn bepaald door het vervoercontract- in gebreke stellen, van het bevoegde personeel van de onderneming eisen dat een tegensprekelijke vaststelling wordt opgemaakt, en het bewijs ervan aan Allianz Global Assistance leveren.

• Op aanvraag dient u het beschadigde reisgoed op uw kosten aan Allianz Global Assistance over te maken.

 

5. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Kapitaal Reisongevallen”:

Elke begunstigde dient een overlijden onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan Allianz Global Assistance opdat Allianz Global Assistance, indien zij dat wenst, vóór de begrafenis of crematie een autopsie zou kunnen laten uitvoeren door een geneesheer van haar keuze.

 

OPMERKING

Anders Reizen / Bootz / Missie Formidabel voorziet automatisch een speciale verzekering voor elke deelnemer, ongeacht of hij nu wel of niet een reisverzekering afsloot, met de volgende dekkingen in geval van een natuurramp:

  • Opsporings- en reddingsacties om het leven van de deelnemers veilig te stellen.
  • Gedwongen verlenging: extra verblijfskosten tot € 120 per persoon en per dag gedurende max. 5 dagen (dit is een uitbreiding van de wettelijke verplichting om max. 3 overnachtingen te vergoeden).